Visi putni skaisti dzied / All birds sing beautifully (2023)

Izrādes mēģinājumi

Visi putni skaisti dzied / All The Birds Sing : teaser Apr 2023 from VFS FILMS on Vimeo.

 Izrādes Rēzeknē pilns ieraksts

Izrādes noslēgums Daugavpilī un Liepājā

Kultūras ziņas par izrādi Rīgā

"All birds sing beautifully" is a musical participatory performance that offers viewers an unusual perspective on the borders of culture and nature, where a struggle between the cultivated and the natural, human order and wilderness, takes place. Within the performance, professional artists collaborate with young people who sing in choirs. Even the audience, by listening and hearing stories about birds and humans, contributes to the overall resonance of the show.

In Latvian mythology, human and bird songs help organize the world. The yellowhammer, the lark, the wagtail, the thrush, the blackbird, and the chaffinch play significant roles in it. However, currently, they are experiencing a rapid decline in population. Their voices have become silent or are gradually fading throughout Europe due to intensive agriculture and deforestation. The same applies to Latvia. What does this mean for Latvian people who sing in choirs? Can our song and singing organize the world in a way that the voices of the less protected do not disappear within it? I want to provide an opportunity for people who are passionate about singing to realize that our voices have power not only within the grand choir of the Song Festival but also to defend other singers - the birds. We tell stories of encounters, shared lives, coexistence, and singing between Latvians and birds. And we pose the question - where lies the value of a bird's song?

The performance "All birds sing beautifully" is choreographed by Kristīne Brīniņa, with disigne by Pamela Butāne, conducted by Patriks Kārlis Stepe. The actors  - Artūrs Čukurs, Elīza Dombrovska, Rūta Holendere, Anna Klišāne, and Armands Siliņš, along with the multi-voice choir "Visu putnu koris" consisting of young people from Riga and the performance's various locations. Premiere - May 27th in the vicinity of Latgales vēstniecības Gors.

"Visi putni skaisti dzied" ir muzikāla līdzdalības izrāde, kas sniedz skatītājiem neparastu skatupunktu uz kultūras un dabas robežām, kurās notiek cīņa starp kultivēto un dabisko, cilvēka kārtību un savvaļu. Izrādes ietvaros profesionāli mākslinieki sadarbojas ar jauniem cilvēkiem, kas dzied koros. Arī skatītāji, ieklausoties un sadzirdot stāstus par putniem un cilvēkiem, veido izrādes kopējo skanējumu. Latviešu mitoloģijā cilvēku un putnu dziesmas palīdz sakārtot pasauli. Dzeltenajai cielavai, zvirbulim, mežirbei, griezei, dzenim un cīrulim tajā ir nozīmīgas lomas. Tomēr šobrīd tie piedzīvo strauju populācijas samazināšanos. Viņu balsis intensīvās lauksaimniecības un mežizstrādes dēļ ir apklusušas vai apklust visā Eiropā. Arī pie mums. Ko tas nozīmē Latvijas cilvēkiem, kuri dzied koros? Vai mūsu dziesma un dziedāšana spēj sakārtot pasauli tā, lai tajā nepazustu mazāk aizsargātās balsis? Es gribu dot iespēju cilvēkiem, kurus aizrauj dziedāšana, apzināties, ka mūsu balsīm ir spēks ne tikai lielajā Dziesmu svētku kopkorī, ka mūsu balsis var ne tikai skaisti skanēt, bet arī aizstāvēt citus dziedātājus - putnus. Mēs stāstām latviešu un putnu satikšanās, kopīgas dzīves, sadzīvošanas un sadziedāšanās stāstu. Un uzdodam jautājumu - kur slēpjas putna dziesmas vērtība? Izrādes Visi putni skaisti dzied horeogrāfe ir Kristīne Brīniņa, māksliniece Pamela Butāne, diriģents Patriks Kārlis Stepe, iestudējumā piedalās aktieri Artūrs Čukurs, Elīza Dombrovska, Rūta Holendere, Anna Klišāne un Armands Siliņš, kā arī daudzbalsīgs Visu putnu koris, kurā dzied jauni cilvēki no Rīgas un izrādes notikuma vietām. Pirmizrāde - 27. maijā Latgales vēstniecības Gors apkārtnē.

 

Pasaules gals un citas blēņas / End of the world and other nonsense (2021)

The work premiered in Valmiera Summer Theatre Festival 2021.

This participatory audio performance by Krista Burāne explores the relationship between man and nature. It contains 20 different scenarios created together with children and young people aged 10-16. After a series of workshops, the pupils of two schools in Cēsis, Latvia ​have elaborated fantasy scenarios about the destruction and saving of the world

The performance takes place in an empty school, proposing 5 different routes where viewers can go in pairs. These routes are created based on the possibilities of the premises of the particular school and allow visiting classrooms, library, gym, wardrobe, canteen, etc. while listening to the stories written and spoken by children and looking for the tools to save the world. In the last act of the performance the audience is invited to work in pairs to create an installation of the World Rescue Tools.

The work premiered in Valmiera Summer Theatre Festival 2021.

Idea, director, dramaturgy: Krista Burāne, Designer: Pamela Butāne, Sound director: Emīls Zilberts and Mārtiņš Meiers Producer: Ieva Briede, Actors: Mārtiņš Meiers and Jānis Kronis

Texts for the end of the world and voices provided by:
pupils of the Cēsis New School:  Ernests Purs, Anna Loze, Katrīna Kalniņa, Sebastians Janaus, Elza Māsēna, Emīls Ķirsis;
pupils of the Friendly Appeal Cēsis State Grammar School Roberts Zimelis, Jānis Pomaskovs, Alise Medne, Martins Kristofers Audicks, Asnate Ivanova, Stella Herbsta, Gusts Kristaps Bernavs, Kārlis Linards Veitners, Katrīna Eliza Krišfelde, Una Bukša, Kristers Apinis, Paula Sietiņsone;
pupils pf the Valmiera Viestura Secondary school - Aleksandrs Aleksis Tuņķelis, Rūdolfs Segliņš, Jurģis Segliņš, Anna Segliņa.

 Šajā izrādē Tev būs jādodas misijā! Vai arī Tu pēdējā laikā esi izjutis traucējumus laiktelpas plūdumā? Vai esi aptvēris, ka bez Tavas līdzdalības tie nebeigsies un esi gatavs ķerties vērsim pie ragiem, lai tos novērstu? Ja Tava atbilde ir jā, tad mums Tev ir darbs.  Tiesa gan gabaldarbs #Teirdarbs

Tavi uzdevumi būs:

  • Skrupuloza dīvainu uzdevumu izpilde
  • Rīku pasaules glābšanai (RPG)  atrašana un pārvietošana
  • RPG savienošana
  • Pasaules un blasauļu glābšana

Mēs piedāvājam:

  • Iespēju izglābt pasauli kādu mēs to pazīstam
  • Jautri pavadīt laiku (varbūt (to mēs nesolām))

Mans kaimiņš ebrejs / My Neighbor Jew (2021)

Musical site specific and participatory performance in Rezekne near  by the Green Synagogue. In eleven scenes, it tells about the history of Jews in Latvia and especially in Latgale from the 16th century to the present day.

Premiere 9.07.2021 in Rēzekne

Muzikāla īpašvietas izrāde, kas norisinās Rēzeknē Zaļās sinagogas apkaimē. Vienpadsmit ainās tā stāsta par ebreju vēsturi Latvijā un īpaši Latgalē no 16. gadsimta līdz mūsu dienām. 

Pirmizrāde 9.07.2021 Rēzeknē

http://www.teatrisjoriks.lv/iestudejumi/mans-kaimins-ebrejs

Komponists / Composer: Jēkabs Nīmanis
Režisors / Director : Mārtiņš Eihe  
Dramaturģija / Dramaturge : Krista Burāne
Scenogrāfija / Setdesigner : Pamela Butāne
Dziesmu tekstu autors / Lirics: Kirils Vilhelms Ēcis

Lomās / Cast: Inese Pudža, Rūta Holendere, Karīna Lučiņina, Sandija Dovgāne, Jana Ļisova, Artūrs Čukurs, Kristīne Klimanova, Larisa Beilo, Tatjana Suhiņina - Pecka, Jekaterina Garfunkele, Nadežda Voronova, Larisa Ščukina, Aivars Pecka, Kārlis Tols, Vladimirs Petrovs, Genādijs Voronovs.

Mūziķi un dejotāji / Musicians and dancers: J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas koris, vad. Anda Lipska, profesionālais pūšamo instrumentu orķestris "Rēzekne", vad. Sergejs Sergejevs un Jānis Pavlovskis, akordeonisti Zane Vancāne un Igors Popovs, Rēzeknes teātra jauniešu studijas dalībnieki, vad. E.Klimanovs un L.Ščukina, dejotāji no jauniešu deju kopas Dziga, vad. Inga Žirgule.
 

Pastaiga pa Triumfa arkādi / Walk through the Arc de Triomphe (2021)

Latvijas skatuves mākslinieku komanda radījusi pastaigu ceļu  - Triumfa arkādi, kurā ar astoņu arku palīdzību reflektē par cīņas, uzvaras un zaudējuma tēmu, domājot par to gan ideoloģiskā, gan personīgā līmenī, laikā, kad cilvēce jau vairāk nekā gadu ilgojas pēc vienas, visiem kopīgas uzvaras.

Kristas Burānes radītā tēma triumfa arkai - "Cilvēka triumfālā uzvara pār biti". 

A team of Latvian performing artists has created a walking path - the Arc de Triomphe, in which eight arches reflect the theme of struggle, victory and defeat, thinking about it both on an ideological and personal level, at a time when humanity is longing for one victory common to all. 

The theme created by Krista Burāne for the triumphal arch - "Man's triumphant victory over the bee".

Idea and set disign Reinis Suhanovs

Assitant of setdissigner / cooauthor  Līga ZepaArku

Authors of the theme of the Triumphal Arch: Krista Burāne,  Jānis Balodis, Matīss Gricmanis, Linda Rudene, Ivo Briedis, Reinis Suhanovs, Kārlis Krūmiņš, IevaKrish

Priemer 05.03.2021

Dirty Deal teatro

no tā laika koki vairs nerunā / trees have stopped talking since then (2020)

Priemier at festival Homo Novus 2020, Riga

It’s not a secret that there are more trees cut than planted in the city of Riga. Empty places overgrow with grass or concrete, shadow made by leaves disappear from the streets leaving no refuge, place for taking a breath.
‘trees have stopped talking since then’ is a processual work that expands and develops every festival day and, hopefully, many decades after. It invites to imagine the thoughts of 27 year old Georg Kuphaldt, director of Riga parks and gardens, while he planted linden trees along the Riga Boulevard Ring in 1880, and while observing one of the young trees grow, to grasp such a strange process as life.

Credits

Idea, dramaturgy, direction: Krista Burāne
Co-authors and participants: Bārbala Bērziņa, Krista Burāne, Dārta Ceriņa, Iluta Dauškane, Helma Križevica, Tūrs Selga
Artists: Andris Eglītis, Mārtiņš Dziļums, Edvarts Logins
Sound editing: Edgars Skrāģis
Production: Ieva Briede, New Theatre Institute of Latvia
Implemented as part of ACT: Art, Climate, Transition project
Supported by EU programme Creative Europe
Thank you to Edgars Neilands and Good Trees, Andrejs Svilāns

Nevienam nav noslēpums, ka Rīgā kokus izcērt vairāk nekā iestāda. Tukšās apdobes aizaug ar zāli vai asfaltu, no ielām pazūd lapotņu radītā ēna un kopā ar to – arī patvērums. Vieta, kur ievilkt elpu.
“no tā laika koki vairs nerunā” ir procesuāls vides darbs, kas aug un attīstās katru tā norises dienu festivālā un, cerams, vēl daudzus gadu desmitus pēc tam. Tas aicina iztēloties, par ko 1880. gadā, stādot Bulvāru loka liepas, domāja divdesmit septiņus gadus vecais Rīgas parku un dārzu direktors Georgs Kūfalts, un, vērojot, kā aug viena no šīs liepu dzimtas turpinātājām, apjaust tik dīvainu procesu kā dzīvība.
Dokumentālā teātra un kino režisore Krista Burāne savos darbos vienmēr ieņem sociāli aktīvu pozīciju, aicinot arī skatītāju līdzdarboties un radīt ne tikai konkrēto mākslas darbu, bet dzīvi kopumā, padarot to draudzīgāku gan cilvēkiem, gan dabai. Izrāde “no tā laika koki vairs nerunā” top ciešā sadarbībā ar mākslinieku Andri Eglīti, kura darbus caurvij interese par materiālā un nemateriālā attiecībām, kā arī estētiskās formas un praktiskās (ne)pielietojamības mijiedarbe.

Aicinām noklausīties izrādes audio versiju un izstaigāt izrādes maršrutu arī individuāli jebkurā jums ērtā laikā. Mobilajā telefonā nepieciešams lejupielādēt izrādes materiālus, kas atrodami šeit – https://failiem.lv/u/gyja3gkx#/list/.
Saitē atrodas 11 audio faili, kuros skan izrādes 11 ainas. Papildus, saitē atrodamas arī kartes, kas palīdzēs orientēties izrādes laikā (viena no tām ir Georga Kūfalta oriģinālā apstādījumu karte). Izrādes sākuma punkts ir Latvijas Nacionālais teātris, kur atrodoties atliek vien uzspiest skanēt/play pogu un klausīt austiņās dzirdamajai balsij, kas Jūs vedīs mazā pastaigā cauri dažādām izrādes ainām. Beidzoties ainai, jāuzspiež uz nākamās ainas audio faila un jāturpina klausīties. Kvalitatīvākai dzirdamībai iesakām izmantot austiņas. Sasniedzot 6. ainu, iesakām izpētīt saitē atrodamos attēlus.

2020 soļi / 2020 steps (2020)

Režisore Krista Burāne DDT ciklā "Izrādes-instrukcijas" radījusi audio pastaigas izrādi "2020 soļi".
Viss, kas tev jāzina - virziens, kurā vēlies doties 2020 soļus. Nekas sarežģīts izrādes laikā tev nebūs jādara. Tikai jāiet. Viens solis par katru gadu, kuru cilvēce ir nodzīvojusi tā saucamajā MŪSU ērā.
Lai piedzīvotu izrādi Tev vajadzīgs telefons, austiņas un lejupielādēts fails. Ērtāk būs, ja telefonu liksi kabatā un instrukcijas klausīsies ar austiņu palīdzību. Kad esi gatavs doties ceļā, sāc atskaņot failu un klausies instrukciju.
Dalībnieku skaits: viens
Izrādes ilgums: 30 min
Director Krista Burāne has created an audio walking performance "2020 Steps" in the DDT cycle "Performances-Instructions".All you need to know is the direction you want to go 2020 steps. You won't have to do anything complicated during the show. Just go. One step for each year that humanity has lived in the so-called OUR era.

To experience the show, you need a phone, a headset and a downloaded file. It will be more convenient if you put your phone in your pocket and listen to the instructions with the help of a headset. When you're ready to go, start playing the file and listen to the instructions.

Audio perfomance in Latvian is here

Number of participants: one
Duration of the show: 30 min

Netikumīgie / The Immorals (2019)

Nominations gor the national award Spēlmaņu nakts - "Best director", "Best play", "Best darmaturgy", "Best scenography", "Best music", "Best video". 
Spēlmaņu nakts 2019 nominācijas "Labākā režisore", "Labākā izrāde pusaudžiem", "Labākā orģināldramaturģija", "Labākā scenogrāfija", "Labākā muzikālā partitūra", "Labākais video darbs".
Režisore Krista Burāne par izrādi stāsta: „Kopš 2015. gada, kad Saeima pieņēma tā saucamos tikumības grozījumus Izglītības likumā, ik pa laikam nākas dzirdēt par vecākiem un skolotājiem, kuri uzskata, ka ir mākslas darbi – dzejoļi, filmas, izrādes, gleznas -, kuriem stundās nav vietas. Pārsvarā visos šajos gadījumos mākslas darbā tiek portretēta mūsu dzīve tāda, kāda tā ir – dažāda, neidealizēta un neizskaistināta. Vai mākslai un izglītībai ir jāspēlē paslēpes ar realitāti, vai tomēr tās drīkst droši skatīties viena otrai acīs un par ieraudzīto sarunāties ar bērniem un jauniešiem? Arī tad, ja kādam ieraudzītā realitāte šķiet netikumīga.
Izrāde ir veidota kā divu reālu astoto klašu skolēnu portretu galerija dzejas formā. Ar trīs jaunu dzejnieku vārdu triepieniem gleznotas astotklasnieku domas, pieredze, jūtas un sapņi – tādi, kādus mums tos ļāva ieraudzīt. Jaunie dzejnieki Kirils Ēcis, Marija Luīze Meļķe un Raimonds Ķirķis izvēlējās dažādas portretēšanas metodes, vienlaicīgi risinot arī jautājumu par to, kas ir un kāda var būt dzeja. Savukārt pieaugušo balsi izrādē pārstāv skolotāju koris, kura tekstus radījuši Agnese Krivade un Kārlis Vērdiņš.“
Pirmizrāde 2019. gada 14.decembrī Dirty Deal Teatro

Idejas autore un režisore: Krista Burāne
Dramaturģe: Laila Burāne
Scenogrāfs un kostīmu mākslinieks: Krišjānis Elviks  
Scenogrāfa un kostīmu mākslinieka asistente: Laura Jančauska
Gaismu mākslinieks: Lauris Johansons
Komponists
: Edgars Raginskis 
Dziesmu vārdu autori: Agnese Krivade un Kārlis Vērdiņš
Izrādes teksta autori: Marija Luīze Meļķe, Raimonds Ķirķis, Kirils Ēcis
Spēlē: Marija Luīze Meļķe, Raimonds Ķirķis, Reinis Boters

Video režisore, montāža: Elizabete Mežule-Gricmane, Krista Burāne
Video operators: Mārtiņš Jansons, Aleksandrs Okonovs
Skaņu ieraksts un mākslinieks: Arvīds Saulītis
Kormūziku ierakstīja un video filmējās: Cēsu Kultūras centra jauktais koris “Wenden”, mākslinieciskā vadītāja Marika Slotina-Brante
Skaņotājs: Artūrs Pūce

Noktirne / Nocturne Reykjavik (2018)

 Part performance, part walk, part workshop, Nocturne is a song of the night and the creatures that inhabit it leading us across Reykjavík in search of the edges of the city.

Audiences are invited to disappear into the underworld, slipping through the concrete and electricity, street lights and supermarkets in search of something other. Within the shadows and undergrowth we are drawn to a stranger and less familiar place where perspectives shift on our urban landscape.

Created by an international team of artists, including directors Krista Burane (Latvia) and Andy Field (United Kingdom), as well as collaborators, set designer Ieva Kaulina (Latvia) and choreographer Erik Eriksson (Sweden) and developed through conversations with night workers, ecologists and the local inhabitants of Reykjavík, Nocturne is a different kind of theatrical encounter.

Directors: Krista Burane & Andy Field
Collaborators: Ieva Kaulina & Erik Eriksson
Leaders: Klavs Liepins, Rósa Ómarsdóttir, Inga Huld Hákonardóttir & Daniella Eriksson
Co-commissioned and produced by LIFT, Lókal and Homo Novus. An Urban Heat project, supported by the Creative Europe Programme of the European Union.

Noktirne / Nocturne Rīga (2018)

Premiere  07. 09. 2018 Riga, contemporary theatre festival Homo Novus.

Nocturne is a journey into the wild side of the city and encounter with the creatures that reside there. As the sun departs and darkness forms audiences are invited to disappear into the underworld, slipping through the concrete and electricity, streetlights and supermarkets in search of something other. Within the shadows and undergrowth we are drawn to a stranger and less familiar place where perspectives shift on our urban landscape.
Created by an international team of artists led by Latvian director Krista Burāne and British maker Andy Field, Nocturne is a different kind of theatrical encounter. Part performance, part walk, part workshop, it is a song of the night and it’s invisible inhabitants.

Idea and direction: Krista Burāne, Andy Field
Co-creators: Ieva Kauliņa, Erik Eriksson
Performance: Eva Kronberga, Eva Krūmiņa, Agnese Bordjukova, Ieva Gaurilčikaite, Santa Grīnfelde, Rūdolfs Gediņš, Krišjānis Sants, Artūrs Čukurs, Ivars Broničs, Ģirts Bisenieks
Production: Linda Pēterkopa, Klinta Harju, New Theatre Institute of Latvia
Co-production: LIFTLOKAL

Noktirne / Nocturne London (2018)

Premiere 27.06.2018, London, International Theatre festival LIFT

Starting at dusk and ending at dawn, Nocturne is a journey into the wild side of the city and the creatures that reside there. As the sun sets and darkness forms audiences are invited to disappear into the underworld, slipping through the concrete and electricity, streetlights and supermarkets in search of something other. Within the shadows and undergrowth we are drawn a stranger and less familiar place where perspectives shift on our urban landscape.

Created by an international team of artists, including collaborators set designer Ieva Kauliņa (Latvia) and choreographer Erik Eriksson (Sweden) and developed through conversations with night workers, ecologists and the local inhabitants of Deptford, Nocturne is a different kind of theatrical encounter. Part performance, part walk, part workshop, it is a song of the night and the creatures that inhabit it leading us across Deptford and New Cross in search of the edges of the city. 

"At its best, Nocturne makes you look and listen a little harder. Even sniff the air harder. It reminds you that the midges and moths were here before us, and the wild will be here long after we have gone. We are as fragile as the moth's beating wings. " Lyn Gardner 

'NOCTURNE’S CAREFUL AND METICULOUS CONCEPTION AND DELIVERY ENCOURAGES US TO ENTER A WORLD OF QUIET, WAKEFUL OBSERVATION THAT REVEALS THE STRANGE AND BEAUTIFUL IN AN URBAN NIGHTFALL.'

★ ★ ★ ★

The Reviews Hub

 

Cietoksnis / Fortress (2017)

How does the age of information and media part us? When does the story become a myth, an opinion turns into faith? How does the information bubble become a fortress? Documentary performance staged in the historical site of Daugavgrīva Fortress reveals contemporary media world full of myths and false facts. It’s an invitation to embark on the journey in different information spaces and experience the complexity of today’s divided world. Fortress continues Krista Burāne’s interest in the phenomena that divide and unite us and involves people from Latvian and Russian communities as co-authors and performers.

Author: Krista Burāne
Directors: Krista Burāne and Mārtiņš Eihe
Particpants: Daugavgrīva and Bolderāja inhabitants
Dramaturgy: Laila Burāne
Set-design: Rūdolfs Baltiņš, Krišjānis Elviks
Producer: Lelde Prūse, New Theatre Institute of Latvia
Premiere on 6 September, 2017 Festival Homo Novus, Riga

Robežas. Rīga / The Borders. Riga (2016)

Spēlmaņu nakts 2016/2017 Žūrijas specbalva

National award "Spēlmaņu nakts" 2016/2017 

Izrāde "Robežas" ir dokumentāls vides un līdzdalības mākslas notikums, kura mērķis ir pretošanās vienaldzībai, agresijai un bailēm, kas valda mums apkārt. Mūsu uzdevums bija pierādīt fiziski un emocionāli, ka uzticēšanās starp svešiniekiem ir iespējama.

Izrāde ļāva ielūkoties Latvijas sabiedrības spogulī vienas mājas šķērsgriezumā. Tajā piedalījās 45 Rīgas Purvciema "Ķīnas mūra" piecu māju iedzīvotāji, parādot ne tikai atšķirīgo cilvēku dzīvē, pieredzē un uzskatos, bet arī kopīgo un vienojošo – drosmi, uzticēšanos, vēlmi un gatavību satikties un sarunāties.

“Robežas” ir izrāde par drosmi un spēju uzticēties. Par izkāpšanu no savas ērtības robežām, lai piedzīvotu satikšanos ar cilvēcību, kas klusi mīt tepat kaimiņos. Man tā bija atgriešanās bērnības mājā, kurā šobrīd dzīvojošo cilvēku dzīves liecina par šodienu un visu 20. gadsimta vēsturi – pilnu meliem un nodevībām, nežēlīgām varas spēlēm, bailēm, cilvēku vienaldzību un nevēlēšanos domāt, kā arī par vēlēšanos nepakļauties, mērķtiecīgu darbu pretojoties, un izvēlēm, kuras maina ikdienas ierasto gaitu.


Izrādes veidošanā piedalījās 
dramaturģes Laila Burāne un Ludmila Judina, 
mākslinieks Gints Sippo, 
producente Lelde Prūse 
45 Rīgas Purvciema iedzīvotāji,
65 brīvprātīgie skatītāju pavadoņi.

Izrādes notika latviešu un krievu valodā 2., 3., 4., 16., 17. un 18. decembrī. 

Izrādes koncepcija ar tādu pašu nosaukumu pirmo reizi īstenota š.g. jūlijā Sarunu festivāla LAMPA ietvaros (režisori Krista Burāne, Mārtiņš Eihe, dramaturgs Jānis Balodis, producente Lelde Prūse, mākslinieks Gints Sippo), kā dalībniekus iesaistot Cēsu iedzīvotājus. Skatītāji un dalībnieki šo pieredzi raksturoja kā unikālu un ļoti emocionālu. Izrāde radīta pateicoties fondam atvērtai sabiedrībai "Dots" Open Society Initiative for Europe un Britu Padomes Latvijā atbalstam.

Robežas. Cēsis / The Borders. Cēsis. (2016)

"The borders" is the documental performance of senses where participants step over the borders wich are made by the eyes. During the travel through the city, they meet 12 strangers who are open to share their life stories about crossing a different kind of borders.   

Authors and directors Krista Burāne and Mārtiņš Eihe

Dramaturg Jānis Balodis

Set designer Gints Sippo

Producer Lelde Prūse

Primer  1.07.2016 Festival "Lampa"